THE ASKER ÂİLELERİNE YARDIMCI HANIMLAR CEMİYETİ

Nicole A. N. M. Van OS. “Aiding the Poor Soldiers’ Families: The Asker Âilelerine Yardımcı Hanımlar Cemiyeti”, Türkiyat Mecmuası 21, 2 (2011): 255-289.

Pdf