AZERBAYCAN-OSMANLI SİYASİ-ASKERİ İLİŞKİLERİ (1917-1918)

Musa, İsmayıl. “Azerbaycan-Osmanlı Siyasi-Askeri İlişkileri (1917-1918)”, Belleten 64, 240 (2000): 509-521.

Pdf