BAĞDAT, BASRA, BAHREYN VE NECİD BÖLGELERİNDE OSMANLI-İNGİLİZ NÜFUZ MÜCADELESİNE DAİR LAYİHA

Karadeniz, Yılmaz. “Bağdat, Basra, Bahreyn ve Necid Bölgelerinde Osmanlı-İngiliz Nüfuz Mücadelesine Dair Layiha”, History Studies: International Journal of History (Ortadoğu Özel Sayısı) (2010): 165-181.

Pdf