BALKAN SAVAŞLARI

-Andonyan, A., “Balkan Savaşı” (Balkan Wars), Aras Yayıncılık, Istanbul, 2002 (translated by Biberyan, Z. from the Armenian original “Badgerazart Intartzag Badmutyun Balkanyan Baderazmin” -A Complete Pictorial of the Balkan War- first published in Istanbul, 1913).

-Artuç, İ., “Balkan Savaşı” (Balkan Wars), Kastaş Yayınları, Istanbul, 1988.

-Dinç, G., “Mehmed Nail Bey’in Derlediği Kartpostallarla Balkan Savaşı 1912-1913” (The Balkan War 1912-1913 in Postcards Collected by Mehmed Nail Bey), Yapı Kredi Yayınları, Istanbul, 2008.

-Erickson, E.J., “Defeat in Detail: The Ottoman Army in the Balkans, 1912-1913”, Praeger Publishers, Westport, 2003.

-Feldmann, W., “İstanbul’da Savaş Günleri: Bir Alman Gazetecinin Balkan Savaşı Hatıratı” (War Days in Istanbul: Balkan War Memoirs of a German Journalist), Selis Kitaplar, Istanbul, 2004 (translated by Alkan, N. from the German original).

-Hochwächter, G., “Balkan Savaşı Günlüğü: Türklerle Cephede” (Balkan War Diary: At the Front with Turks), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Istanbul, 2007 (translated by Toydemir, S. from the German original titled “Mit den Türken in der Front im Stabe Mahmut Muhtar Paschas” published in 1913).

-Kocabaş, S., “Son Haçlı Seferi Balkan Harbi: Avrupa Türkiye’sinin Kaybı” (Balkan War as the Last Crusade: The Loss of European Turkey), Vatan Yayınları, Kayseri, 2000.

-Kutlu, S., “Milliyetçilik ve Emperyalizm Yüzyılında Balkanlar ve Osmanlı Devleti” (The Balkans and the Ottoman State in the Century of Nationalism and Imperialism), Bilgi Üniversitesi Yayınları, Istanbul, 2007.

-Mahmud Muhtar Paşa, “Balkan Savaşı: Üçüncü Kolordu’nun ve İkinci Doğu Ordusu’nun Muharebeleri” (Balkan Wars: Battles of the III Corps and the Second Eastern Army), Güncel Yayıncılık, Istanbul, 2003.

-Öztuna, Y., “Avrupa Türkiyesi’ni Kaybımız” (Losing European Turkey), Babıali Kültür Yayıncılığı, Istanbul, 2006.

-Rémond, G., “Mağluplarla Beraber: Bir Fransız Gazetecinin Balkan Harbi İzlenimleri” (With the Defeated: Balkan War Impressions of a French Journalist), Profil Yayıncılık, Istanbul, 2007 (translated by Cevdet, H. from the French original “Avec les Vaincus: La Campagne de Thrace” published in 1913 to Ottoman Turkish, edited by Sarıkaya, M.)

-Saraçoğlu, A.C., “Rauf Orbay ve Hamidiye” (Rauf Orbay and Hamidiye), Yeditepe Yayınevi, Istanbul, 2006.

-Soku, Z.Ş., “Meçhul Asker: 1912 Edirne Muhasarası” (The Unknown Soldier: 1912 Siege of Edirne), Akıl Fikir Yayınları, Istanbul, 2011 (originally published in 1929).

-Official History, “Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi – Balkan Harbi Osmanlı Deniz Harekatı” (History of the Turkish Armed Forces – Ottoman Naval Operations During the Balkan Wars), Genelkurmay Yayınları, Ankara, 1993.