BALKANLAR’DAN GELEN MÜSLÜMAN GÖÇMENLERİN MALLARI SORUNUNA GENEL BİR BAKIŞ (1913-1918)

Temizgüney, Firdevs. “Balkanlar’dan Gelen Müslüman Göçmenlerin Malları Sorununa Genel Bir Bakış (1913-1918)”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18, 3 (2014): 51-68.

Pdf