BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA TRABLUSGARP CEPHESİ VE AFRİKA GRUPLARI KOMUTANI NURİ PAŞA (KİLLİGİL)

Karaköse, Nejdet. “Birinci Dünya Savaşı’nda Trablusgarp Cephesi ve Afrika Grupları Komutanı Nuri Paşa (Killigil)”, Tarihin Peşinde 6 (2011): 251-282.

Pdf