BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA YARDIMLAŞMAYA DAİR ÖRNEK BİR BELGE: SARIKOZ KARYESİ’NE AİT BİR YARDIM BELGESİ

Kırpık, Güray. “Birinci Dünya Savaşı’nda Yardımlaşmaya Dair Örnek Bir Belge: Sarıkoz Karyesi’ne Ait Bir Yardım Belgesi”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi 49 (2009): 117-124.

Pdf