Birinci-Dünya-Savaşı’nın-Orta-Doğu-üzerindeki-etkisi-konuşulacak

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN ORTA DOĞU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ KONUŞULACAK

The Gingko Library tarafından 6-7 Aralık 2014 günlerinde “The First World War and its Aftermath: The Shaping of the Middle East” başlıklı bir konferans düzenlenecek.

Alman asıllı Amerikalı yayıncı Mark Linz’in anısına kurulan, kendisinin kültürel, dinî ve toplumsal gruplar arasında köprüler kurulması isteğine hizmet etmeyi amaçlayan ve aynı amaç doğrultusunda eğitim faaliyetlerinin yanı sıra akademik faaliyetlere de ağırlık veren The Gingko Library, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgeleriyle ilgili çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmaların bir parçası olan “The First World War and its Aftermath: The Shaping of the Middle East” konferansı, Londra düzenlenecek ve birçok akademisyeni ağırlayacak.

School of Oriental and African Studies (SOAS)’de düzenlenecek olan konferansın bilim heyetinde Kahire Amerikan Üniversitesi’nden Khaled Fahmy, Oxford Üniversitesi’nden Eugene Rogan ve Tufts Üniversitesi’nden Leila Fawaz bulunuyor. Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Orta Doğu bölgesini ilgilendiren tarihyazımlarının nasıl şekillendiğini ve bunun hem Doğu hem de Batı dünyasında algılara nasıl yön verdiğini inceleyen konferansta bu tarihyazımlarının bölgenin siyasi dengelerini nasıl etkilediği sorusu da sorulacak. Savaşın ardından üzerinde özellikle durulmaya başlanan “ulus devlet” ve “ulusal sınırlar” kavramları da konferans boyunca irdelenecek. Konferansta, bütün bu noktalar ışığında bölgenin geleceğine ilişkin ne gibi öngörüler sunulabileceği de araştırılacak. Konferansın katılımcıları arasında Boğaziçi Üniversitesi’nden Seda Altuğ da bulunuyor.