ÇANAKKALE CEPHESİNDE HAVA HAREKATI VE SAFHALARI

Oran, Soner. “Çanakkale Cephesinde Hava Harekatı ve Safhaları”, Ankara Üniversitesi Türk İnkilâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi 51, Bahar (2013): 653-678.

Pdf