EKONOMİ

-Akyıldız, A., “Para Pul Oldu: Osmanlı’da Kağıt Para, Maliye ve Toplum” (Paper Money, Public Finance and Society in the Ottomans), İletişim Yayınları, Istanbul, 2003.

-Elmacı, M.E., “İttihat Terakki ve Kapitülasyonlar” (Committee of Union and Progress and the Capitulations), Homer Kitabevi, Istanbul, 2005.

-Geyikdağı, V.N., “Osmanlı Devleti’nde Yabancı Sermaye 1854-1914” (Foreign Investment in the Ottoman Empire 1854-1914), Hil Yayın, Istanbul, 2008.

-Pamuk, Ş., “Osmanlı Ekonomisinde Bağımlılık ve Büyüme 1820-1913” (Dependence and Growth of the Ottoman Economy 1820-1913), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Istanbul, 1994. (first published in Ankara, 1984)

-Toprak, Z., “İttihad-Terakki ve Cihan Harbi: Savaş Ekonomisi ve Türkiye’de Devletçilik 1914-1918” (Committee of Union and Progress and the World War: War Economy and Etatism in Turkey 1914-1918), Homer Kitabevi, Istanbul, 2003.