ERMENİ MESELESİ

-Akçam, T., “A Shameful Act: The Armenian Genocide and the Question of Turkish Responsibility”, Henry Holt and Co., New York, 2006.

-Akhanlı, D. (ed), “Talat Paşa Davası” (Talat Paşa Trials), Belge Yayınları, Istanbul, 2003. (translated/edited from the German original “Der Prozess Talaat Pascha” published first in Berlin, 1921)

-Altınay, A.R., “Kafkas Yollarında” (On the Roads of the Caucasus), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Istanbul, 2010.

-Balakian, P., “The Burning Tigris”, Random House, London, 2004.

-Boray, F.E., “Beyaz Ölüm: Türkler ve Ermeniler” (White Death: Turks and Armenians), Kum Saati Yayıncılık, Istanbul, 2003.

-Gürün, K., “The Armenian File: The Myth of Innocence Exposed”, Rustem Kitabevi, Northern Cyprus, 2001. (translated from the Turkish original first published 1983)

-Halaçoğlu, Y., “Ermeni Tehciri” (Armenian Forced Emigration), Babıali Kültür Yayıncılığı, Istanbul, 2004.

-Morgenthau, H., “Ambassador Morgenthau’s Story”, Wayne State University Press, Detroit, 2003.

-Özkan, T., “Yaraya Tuz Bastım: Ermeni Soykırımı” (I Put Salt on the Wound: Armenian Genocide), Detay Yayıncılık, Istanbul, 2007.

-Rüstem, A., “Cihan Harbi ve Türk Ermeni Meselesi” (World War and the Turkish-Armenian Question), Bilge Kültür Sanat, Istanbul, 2005 (translated by Aydın, C. from the French original “La Guerre Mondiale et La Question Turco-Arménienne” published in Bern, 1918).

-Sakin, O., “İsa Peygamberi Severseniz Beni Öldürmeyiniz” (Don’t Kill Me if You Love Jesus), Bir Harf Yayınları, Istanbul, 2006.

-Saral, A.H., “Ermeni Meselesi” (The Armenian Question), Genelkurmay Basımevi, Ankara, 1970.

-Ural, G., “Ermeni Dosyası” (The Armenian Case), Kamer Yayınları, Istanbul, 1998.