ERMENİLERİN OSMANLI DEVLETİ’NDEKİ DURUMU VE KAĞIZMAN’DA ERMENİ MEZALİMİ (1918-1920)

Y. Karadeniz & H. Kara. “Ermenilerin Osmanlı Devleti’ndeki Durumu ve Kağızman’da Ermeni Mezalimi (1918-1920)”, Turkish Studies 5, 3 (2010): 1543-1565.

Pdf