FİLİSTİN, MEZOPOTAMYA, ARAP YARIMADASI

-Aaronsohn, A. “Türk Ordusuyla Filistin’de: Bir Yahudi Askerin Birinci Dünya Savaşı Notları” (With the Turkish Army in Palestine: A Jewish Soldiers’ Notes from the First World War), Selis Kitaplar, Istanbul, 2003.

-Aksoley, İ., “Teşkilat-ı Mahsusa’dan Kuva-yı Milliye’ye” (From the Special Organization to National Forces), Timaş Yayınları, Istanbul, 2009.

-Atay, F.R., “Zeytindağı” (The Olive Mountain), Pozitif Yayınları, Istanbul, 2004 (first published in 1932).

-Atay, F.R., “Ateş ve Güneş” (Fire and Sun), Pozitif Yayınları, Istanbul, 2008 (first published in 1918).

-Barr, J., “Setting the Desert on Fire: T.E. Lawrence and Britain’s Secret War in Arabia”, Bloomsbury, London, 2007.

-Bruce, A., “The Last Crusade: The Palestine Campaign in the First World War”, John Murray Publishers, London, 2003.

-Çulcu, M., “Arşivi Kaybolan Savaş: Sina, Filistin, Suriye Cephesi” (The War with the Lost Archive: Sinai, Palestine, Syria Fronts), Kastaş Yayınevi, Istanbul, 2009.

-Doğruer, A.S. (Mirliva Sedat), “Filistin’e Veda: Yıldırım Ordularının Bozgunu” (Farewell to Palestine: The Defeat of Yıldırım Armies), Yeditepe Yayınevi, Istanbul, 2009 (adapted from the original in Ottoman Turkish by Gurulkan, K.).

-Erden, A.F., “Birinci Dünya Harbi’nde Suriye Hatıraları” (Syria Memoirs in the First World War), İş Bankası Kültür Yayınları, Istanbul, 2003.

-Er-Reis, R.N., “Osmanlıların Çöküş Döneminde Arap Casusları” (Arab Spies during the Period of Ottoman Decline), Selenge Yayınları, Istanbul, 2006 (translated by Batur, D.A. from the Arabic original).

-Ford, R., “Eden to Armageddon: World War I in the Middle East”, Phoenix, London, 2010.

-Fromkin, D., “A Peace to End All Peace”, Owl Books, New York, 2001. (first published in 1989)

-Guhr, H. “Als türkischer Divisionskommandeur in Kleinasien und Palästina” (As a Turkish Division Commander in Asia Minor and Palestine), Siwinna, Berlin, 1937 (translated into Turkish by Özbilen, E. under the title “Türklerle Omuz Omuza” published in 2007).

-Günay, S., “Bizi Kimlere Bırakıp Gidiyorsun Türk? Suriye ve Filistin Anıları” (Who Are You Leaving Us With, Turk? Memoirs of Syria and Palestine), İş Bankası Kültür Yayınları, Istanbul, 2006.

-Güralp, Ş., “Çanakkale Cephesinden Filistin’e: Bir Askerin Günlüğünden” (From the Çanakkale Front to Palestine: From the Diary of a Soldier), Güncel Yayıncılık, Istanbul, 2003.

-Kabacalı, A., “Arap Çöllerinde Türkler” (Turks in Arabian Deserts), Cem Yayınevi, Istanbul, 2003.

-Kandemir, F., “Fahreddin Paşa’nin Medine Müdafaası” (Fahreddin Paşa’s Defence of Medina), Yağmur Yayınları, Istanbul, 2006 (first published in 1971).

-Kıcıman, N.K., “Medine Müdafaası: Hicaz Bizden Nasıl Ayrıldı” (Defence of Medina: How We Lost Hejaz), Sebil Yayınevi, Istanbul, 1971.

-King Abdullah el-Hussein of Jordan, “Biz Osmanlı’ya Neden İsyan Ettik?” (Why We Rebelled Against the Ottomans), Klasik Yayınları, Istanbul, 2006 (translated by Özkan. H. from the Arabic original).

-Kuşçubaşı, E., “Turkish Battle at Khaybar”, Arba Yayınları, Arba Yayınları, Istanbul, 1997 (translated/edited by Stoddard, P.H. and Danışman H.B.).

-Lawrence, T.E., “Seven Pillars of Wisdom”, Wordsworth Editions, London, 1997. (first published in 1935)

-Özyüksel, M., “Hicaz Demiryolu” (Hejaz Railway), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Istanbul, 2000.

-Serezli Mehmet Ragıp, “Rus ve İngilizlere Karşı Bir Osmanlı Zabiti 1917-1918″ (An Ottoman Officer Against the Russians and the British 1917-1918), Timaş Yayınları, Istanbul, 2011.

-Townshend, C., “When God Made Hell: The British Invasion of Mesopotamia and the Creation of Iraq 1914-1921”, Faber and Faber, London, 2010.

-Uğurlu, Ö.A., “Yemen: Savaşanlar Anlatıyor” (Yemen: As Told by Those Who Fought), Örgün Yayınevi, Istanbul, 2007.

-Von Kressenstein, K., “Türklerle Beraber Süveyş Kanalına” (To the Suez Canal with the Turks), Genelkurmay Yayınları, Istanbul, 1943 (translated by Özalpsan, M.B. from the German original “Mit den Türken zum Suezkanal” first published in Berlin, 1938; a more recent translation by Balaban, T. was published under the title “Son Haçlı Seferi: Kuma Gömülen İmparatorluk” in 2007).

-Official History, “Birinci Dünya Savaşı’nda Türk Harbi – Hicaz, Asir, Yemen Cepheleri ve Libya Harekatı” (Turkish Battles in the First World War – Hijaz, Asir, Yemen Fronts and Operations in Libya), Genelkurmay Yayınları, Ankara, 1978.