GELİBOLU 100. YIL ARAŞTIRMA MERKEZİ (BAUGAM)

Bahçeşehir Üniversitesi’ne ait olan Merkez, Çanakkale Savaşı üzerine araştırmalar yürütme hedefiyle kurulmuştur. Konu ile ilgili görsel ve yazılı kaynak arşivi yaratmak, Çanakkale Savaşı hakkında sempozyumlar, konferanslar, sergiler, söyleşiler düzenlemek merkezin faaliyet konuları arasındadır. Çanakkale Savaşı ile ilgili bir dokümantasyon merkezi ve kütüphane kurmayı hedeflemektedir. Milli Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin kuruluş süreci ile ilgili araştırmalar da merkezin ilgi alanı içindedir.

Merkeze ait internet sitesi linki için tıklayınız.