GENEL

- Arıkan, İ., “Osmanlı Ordusunda Bir Nefer” A Soldier in the Ottoman Army, Timaş Yayınları, İstanbul, 2007.

– Bilkan, A. F. & Çakır, Ö. “Harp Mecmuası” War Magazine, Işık Yayınları, İstanbul, 2004.

– Boğuşlu, M. “Birinci Dünya Harbi’nde Türk Savaşları” Turkish Battles in the First World War, Kastaş Yayınları, İstanbul, 1990.

– Emin, A. Turkey in the World War, Yale University Press, New Haven, 1930.

– Erickson, E. J. Ordered to Die: A History of the Ottoman Army in the First World War, Greenwood Press, Westport, 2001 (traslation into Turkish by Akad, T. published under the title Size Ölmeyi Emrediyorum! Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ordusu, 2003).

– Erickson, E. J. 1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ordusu: Çanakkale, Kutül Amare ve Filistin Cephesi (The Ottoman Army in the First World War: Çanakkale, Kut al-Amara and Palestine Fronts), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2009 (translated by Bağrıaçık, K. from the English original Ottoman Army Effectiveness in World War I: A Comparative Study published in 2007).

– Lord Carver, The National Army Museum Book of the Turkish Front 1914-18, Pan Books, London, 2004.