HAVA KUVVETLERİ

-Buddecke, H.J., “Çanakkale Üzerinde Bir Şahin” (A Falcon over Çanakkale), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Istanbul, 2009 (translated by Erdemoğlu, B. from the German original titled “El Schahin” published in 1918).

-Hürkuş, V., “Havada 1915-1925” (In the Air 1915-1925), Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği, Istanbul, 2008 (originally published in 1942).

-Kansu, Y., Şensöz, S. and Öztuna, Y., “Havacılık Tarihinde Türkler” (The Turks in the History of Aviation), Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Ankara, 1971.

-Kline, S., “A Chronicle of Turkish Aviation”, Havaş, Istanbul, 2002.

-Okar, A., “Türkiye’de Tayyarecilik 1910-1924” (Aviation in Turkey 1910-1924), Yapı Kredi Yayınları, Istanbul, 2010 (first published in 2004).

-Official History, “Birinci Dünya Savaşı’nda Türk Harbi – Türk Hava Harekatı” (Turkish Battles in the First World War – Turkish Aerial Operations),

-Genelkurmay Yayınları, Ankara, 1969.