KİLİ ASKERLİK ŞUBESİ REİSİ SAKALLI AHZ-I ASKER BİNBAŞISI MAHMUT BEY’İN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NA (GAZZE CEPHESİ) GİDEN ASKERLERE YAPTIĞI KONUŞMA VE KİLİS ASKERLİK ŞUBESİ’NİN KİLİS KUVA-YI MİLLİYESİNE KATKILARI

M. Şahin & C. Şahin. “Kili Askerlik Şubesi Reisi Sakallı Ahz-ı Asker Binbaşısı Mahmut Bey’in Birinci Dünya Savaşı’na (Gazze Cephesi) Giden Askerlere Yaptığı Konuşma ve Kilis Askerlik Şubesi’nin Kilis Kuva-yı Milliyesine Katkıları”, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, 3 (2012): 72-82.

Pdf