Screen Shot 2018-06-12 at 11.21.56

KONFERANS ÇAĞRISI: “(DIS)FIGURING WAR: LITERATURE AND THE ARTS, 1918-2018″

Stanford Üniversitesi ev sahipliğinde 9-10 Kasım 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan “(Dis)Figuring War: Literature and the Arts, 1918-2018″ başlıklı konferans için geçtiğimiz günlerde bir çağrı metni yayınlandı.

Çağrı metninde 20. yüzyıl boyunca savaşın sadece belirli bir dönemi ifade eden, dar anlamlı bir kavramdan olmaktan çıkıp hayatın her alanına etki eden daha genel bir kavram mahiyeti kazandığı belirtiliyor. Ayrıca, Cihan Harbi’nin bitişinin “yüzüncü yıldönümü” genellikle yekpare kutlamalardan oluşsa da, yazar ve sanatçıların savaşı sürdürme, savaşma veya hayatta kalma girişimlerini vurgulamak ve doğuştan bipolar doğasını inceleyerek önyargıları ve mevcut savaş görüşlerini sorgulamak ve sorunsallaştırmak için bir fırsat olduğunun altı çiziliyor.

Yapılan çağrıda tarih, edebiyat, sanat, film, felsefe, antropoloji gibi farklı disiplinlerden akademisyenlerin katılımının beklendiği vurgulanırken, konferansın ana temalarını bu şekilde belirlendiği belirtiliyor:

● Perspektifler: Siviller ve Askerler; Mağdurlar ve Saldırganlar; Azınlıklar, Kadınlar ve Çocuklar
● Yapılar: Bellek ve Tarih; Nostalji ve Eleştiri; Silgi ve Anıtlar
● İdeolojiler: Ulusal, Siyasi, Teknolojik, Bilimsel, Sanatsal
● Şekillendirme/Değiştirme: Travma ve Kahramanlık; Sessizlik ve Anlatı; Şiddet ve Estetik

Konferansa katılmak isteyenlerin 300 kelimeden oluşan özetlerini 15 Ağustos 2018 tarihine kadar disfiguringwar@gmail.com adresine göndermeleri gerekiyor.

Konferansa ait detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Screen Shot 2018-06-12 at 12.13.03