KURTULUŞ SAVAŞI

-Altıntaş, A., “Belgelerle Mlli Mücadele Döneminde Esirler” (Prisoners of War during the National Struggle), Anektod Yayınları, Ankara, 2008.

-Erdem, N., “Yunan Tarihçiliğinin Gözüyle Anadolu Harekatı 1919-1923” (The Anatolian Campaign from the Perspective of Greek Historiography), Derlem Yayınları, Istanbul, 2010.

-Gerede, H., “Hüsrev Gerede’nin Anıları: Kurtuluş Savaşı, Atatürk ve Devrimler” (Memoirs of Hüsrev Gerede: The War of Liberation, Atatürk and the Revlution), Literatür Yayıncılık, Istanbul, 2002 (prepared by Önal, S.).

-Görgülü, İ., “Türk İstiklal Harbi” (Turkish War of Liberation), Kastaş Yayınevi, Istanbul, 1999.

-Jaeschke, G., “Türk Kurutuluş Savaşı Kronolojisi” (Chronology of the Turkish War of Liberation), Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1989 (first published in 1970).

-Karabekir, K., “İstiklal Harbi’nin Esasları” (Principles of the War of Liberation), Sinan Neşriyat Evi, 1972.

-Milton, G., “Paradise Lost – Smyrna 1922: The Destruction of Islam’s City of Tolerance”, Hodder & Stoughton, London, 2008.

-Müderrisoğlu, A., “Kurtuluş Savaşı’nın Mali Kaynakları” (Financial Resources of the War of Liberation), Kastaş Yayınları, Istanbul, 1988.

-Saral, A.H., “Türk İstiklâl Harbi Güney Cephesi, Cilt 4″ (Turkish War of Liberation Southern Front, volume 4), Genelkurmay Basımevi, Ankara, 1966.

-Saral, A.H. and Saral, T., “Vatan Nasıl Kurtarıldı” (How the Homeland was Saved), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1970.

-Sarıhan, Z., “Kurtuluş Savaşı Kadınları” (Women of the War of Liberation), Remzi Kitabevi, Istanbul, 2007.

-Umar, B., “Yunanlıların ve Anadolu Rumların Anlatımıyla İzmir Savaşı” (Battle of Izmir as told by Greeks of Greece and Anatolia), İnkılap Yayınları, Istanbul, 2002.

-Ülger, S.E., “Zafere Giden Yol” (The Road to Victory), Remzi Kitabevi, Istanbul, 2007.

___, “H Eκστρατεία της Mικράς Aσίας” (The Campaign in Asia Minor), Historical and Ethnological Society of Greece, Athens, 2004.