LAHEY’DE-BİRİNCİ-DÜNYA-SAVAŞI-MİRASI-KONFERANSI

LAHEY’DE BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI MİRASI KONFERANSI

Birinci Dünya Savaşı’nın 100. yılı nedeniyle Hollanda’nın Lahey şehrinde 22-26 Haziran 2015 tarihleri arasında “Legacy of World War One – Shaping the Modern World” (Modern Dünyayı Şekillendiren Birinci Dünya Savaşı Mirası) başlıklı uluslararası bir konferans düzenleniyor.

Konferans, Academic Conference (Akademik Konferans), Historical Council (Tarih Kurultayı) ve Cultural Programme (Kültürel Program) olmak üzere üç ana başlıktan oluşuyor.

Konferansın ilk etkinliği Academic Conference kapsamında dünyanın her yerinden farklı alanlarda uzman olan akademisyenler, konferansa katılmaya ve makale sunmaya davet ediliyor. Bunun yanında geniş bir kitleyi hedef alan konferans, halkı ve özellikle de Avrupalı gençleri konferansa katılmaya teşvik ediyor. Hollanda Dışişleri Bakanı’nın da teşrif edeceği konferans, iki gün boyunca beş oturum şeklinde gerçekleşecek. Bu beş oturum, “Savaşın ve Barışın Kuralları: Hukuk ve Uluslararası İlişkiler”, “Anlam Arayışı: Etik, Din ve Büyük Savaş”, “Yaşanan ve Unutulmayan Savaş: Sivil Toplum ve Savaş”, “Savaşın Yaralarını Sarmak: Topyekûn Savaşta Tıp ve Akıl Sağlığı” ve “Savaşın Yüzü Değişiyor: İlk Endüstriyel Savaş” olmak üzere beş tema etrafında şekillenecek. World Forum The Hague, konferansa ev sahipliği yapacak.

Konferansın ikinci etkinliği olan Historical Council, I. Dünya Savaşı’nın sonunda imzalanan Versailles Antlaşması’nı yeniden masaya yatıran bir simülasyon organize edecek. Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen, uluslararası siyaset, uluslararası ilişkiler, tarih ve/veya benzeri alanlara ilgi duyan yaklaşık 100 öğrenci veya mezun; Başbakan David Lloyd George (Birleşik Krallık), Georges Clemenceau (Fransa) ve Woodrow Wilson’ın (ABD) izinden giderek İtilaf ve İttifak devletlerini temsil eden tartışma grupları oluşturacaklar. Lahey’in Barış Sarayı’nda gerçekleşecek tartışmaların başlıkları şöyle: “Suç Meselesi”, “Bölgesel Ayarlamalar”, “Savaş Tazminatları”, “Askerî Kısıtlamalar”, “Kendi Kaderini Tayin Hakkı”.

Konferansın üçüncü ve son etkinliği Cultural Programme kapsamında ise Birinci Dünya Savaşı’nı konu alan kısa gezintiler, tiyatro oyunları, şiir geceleri ve sergiler gibi çeşitli kültürel faaliyetler düzenlenecek.

Konferans hakkında ayrıntılı bilgi için:

http://www.legacyww1.org