SAVAŞ SONRASI

-Clark, B., “Twice a Stranger: How Mass Expulsion Forged Modern Greece and Turkey”, Granta Books, London, 2006.

-Criss, B., “İşgal Altında İstanbul” (Istanbul under Occupation), İletişim Yayınları, Istanbul, 2000. (first published in 1993)

-Karacan, A.N., “Lozan” (Lausanne), Nokta Kitap, Istanbul, 2006. (first published in Ankara, 1943)

-Kocabaşoğlu, U. and Berge, M., “Bolşevik İhtilali ve Osmanlılar” (The Bolshevik Revolution and the Ottomans), İletişim Yayınları, Istanbul, 2006.

-Koloğlu, O., “Aydınlarımızın Bunalım Yılı 1918: Zaferi Nihai’den Tam Teslimiyete” (Year of Depression of our Intellectuals 1918: From Final Victory to Absolute Surrender), Boyut Kitapları, Istanbul, 2000.

-Koloğlu, O., “Osmanlı’da Son Tartışmalar” (The Last Debates of the Ottomans), Doğan Kitap, Istanbul, 2008.

-Sorgun, T., “Bekirağa Bölüğü ve Mütareke Dönemi” (Bekirağa Barracks and the Armistice Period), Kum Saati Yayıncılık, Istanbul, 2003.

-Sunata, İ.H., “İstanbul’da İşgal Yılları” (Occupation Years in Istanbul), İş Bankası Kültür Yayınları, Istanbul, 2006.

-Şimşir, B., “Malta Sürgünleri” (The Malta Exiles), Bilgi Yayınevi, Ankara, 1985.(first published in 1976).

-Walder, D., “Savaştan Sonra Çanakkale Olayı 1922” (Çanakkale Incident After the War 1922), Örgün Yayınevi, Istanbul, 2004 (translated by Kayabal, M.A. from the English original).

-Yalçın, H.C., “İttihatçı Liderlerin Gizli Mektupları” (Secret Letters of Unionist Leaders), Temel Yayınları, Istanbul, 2002.

-Yıldıztaş, M., “İstanbul’un İşgali: Yaralı Payitaht” (Occupation of Istanbul: The Wounded Capital), Yeditepe Yayınevi, Istanbul, 2010.