SİVİL CEPHE

-Bayrak, M.O., “İstanbul Tarihi” (History of Istanbul), İnkılap Kitabevi, Istanbul, 1996.

-Demirel, F., “Dolmabahçe ve Yıldız Saraylarında Son Ziyaretler Son Ziyafetler” (The Last Visits and Banquets at the Palaces of Dolmabahçe and Yıldız), Doğan Kitap, Istanbul, 2007.

-Freely, J., “Istanbul: The Imperial City”, Penguin Books, London, 1998.

-Köroğlu, E., “Türk Edebiyatı ve Birinci Dünya Savaşı” (Turkish Literature and the First World War), İletişim Yayınları, Istanbul, 2004.

-Mansel, P., “Constantinople: City of the World’s Desire 1453-1924”, Penguin Books, London, 1997.

-Özel, S. and Hacıibrahimoğlu, I.Ç. (eds.), “Osmanlı’dan Milli Mücadele’ye Seçilmiş Mülakatlar” (Selected Interviews from the Ottomans to the National Struggle), Türkiyie İş Bankası Kültür Yayınları, Istanbul, 2010.

-Reyhan, C., “Osmanlı’da İki Tarz-ı İdare” (Two Forms of Administration at the Ottomans), İmge Kitabevi, Ankara, 2007.

-Selçuk, M. “Hedef Şehir İstanbul” (Istanbul the Target City), Emre Yayınları, Istanbul, 2005.

-Yerasimos, S., “İstanbul 1914-1923”, İletişim Yayınları, Istanbul, 1996.(translated by Akalın, C. from the French original published in 1992).