SULTAN, DEVLET ADAMLARI VE ASKERLER

-Armağan, M., “Abdühamid’in Kurtlarla Dansı” (Abdulhamid’s Dance with the Wolves), Ufuk Kitap, Istanbul, 2006.

-Arslan, E.Ş., “Sürgünde Üç Ölüm” (Three Deaths in Exile), Truva Yayınları, Istanbul, 2004.

-Bardakçı, M. “Şahbaba” (Life, memoirs and private letters of the last Ottoman emperor Sultan Mehmed VI Vahideddin), İnkılap Kitabevi, Istanbul, 2006 (first published in 1998).

-Bozdağ, İ., “Sultan Abdülhamid’in Hatıra Defteri” (The Diary of Sultan Abdulhamid), Emre Yayınları, Istanbul, 2006.

-Bülbül, K., “Bir Devlet Adamı ve Siyasal Düşünür Olarak Said Halim Paşa” (Said Halim Paşa as a Statesman and Political Thinker), Kadim Yayınları, Istanbul, 2006.

-Cemal Paşa, “Hatıralar” (Memoirs), İş Bankası Kültür Yayınları, Istanbul, 2001.

-Danışman, H.B., “Artçı Diplomat: Son Osmanlı Hariciye Nazırlarından Mustafa Reşit Paşa” (The Rearguard Diplomat: Mustafa Reşit Paşa as one of the Last ottoman Foreign Ministers), Arba Yayınları, Istanbul, 1998.

-Eroğlu, N., “Cavid Bey”, Birharf Yayınları, Istanbul, 2006.

-Georgeon, F., “Sultan Abdülhamid”, Homer Kitabevi, Istanbul, 2006. (translated by Berktay, A. from the French original “Abdulhamid II, le Sultan Calife” published in 2003)

-İrtem, S.K., “Abdülhamid Devrinde Hafiyelik ve Sansür” (Espionage and Censorship During the Reign of Abdulhamid), Temel Yayınları, Istanbul, 1999.

-Kabacalı, A. (ed), “Talat Paşa’nın Anıları” (Memoirs of Talat Paşa), İş Bankası Kültür Yayınları, Istanbul, 2000.

-Kocahanoğlu, O.S. (ed), “Rauf Orbay’ın Hatıraları” (Memoirs of Rauf Orbay), Temel Yayınları, Istanbul, 2005.

-Koloğlu, O., “Son Sadrazam: Milli Mücadele Taraftarı Ahmed Tevfik Paşa” (The Last Grand Vizier: Ahmed Tevfik Paşa as a Champion of National Struggle), Doğan Kitap, Istanbul, 2007.

-Özdemir, H., “Üç Jöntürk’ün Ölümü” (The Death of Three Young Turks), Remiz Kitabevi, Istanbul, 2007.

-Said Halim Paşa, “Bütün Eserleri” (Collected Works), Anka Yayınları, Istanbul, 2003 (edited by Özalp, M.A.).

-Sarıgöl, A. (ed), “Mahmut Şevket Paşa’nın Günlüğü” (The Diary of Mahmut Şevket Paşa), IQ Yayıncılık, Istanbul, 2001.

-Satan, A., “Son Halife Abdülmecit Efendi” (Abdülmecit Efendi the Last Caliph), Doğan Kitap, Istanbul, 2009.

-Soku, Z.Ş., “Paşalar” (The Pashas), Kaknüs Yayınları, Istanbul, 2010.

-Sorgun, T. (ed), “Bitmeyen Savaş: İttihad Terakki’den Cumhuriyet’e Halil Paşa”, (The Neverending War: Halil Paşa from the Committee of Union and Progress to the Republic), Kum Saati Yayıncılık, Istanbul, 2003.

-Şentürk, N., “Babıali ve Sadrazamları” (The Sublime Porte and its Grand Viziers), Doğan Kitap, Istanbul, 2007.

-Şimşek, N., “Süleyman Askeri Bey: Hayatı, Siyasi ve Askeri Faaliyetleri” (Süleyman Askeri Bey: His Life, Political and Military Activities), IQ Yayıncılık, Istanbul, 2008.

-Talu, E.E. and Şakir, Z., “Şehzade Yusuf İzzeddin Öldürüldü mü? İntihar mı Etti?” (Was Crown Prince Yusuf İzzeddin Murdered or Did He Commit Suicide?), Selis Kitaplar, Istanbul, 2005.