Screen Shot 2018-06-27 at 11.08.55

YENİ ÇIKAN: “CAPTIVE ANZACS”

Avustralya’da bulunan Newcastle Üniversitesi’nde görev yapmakta olan Dr. Kate Ariotti tarafından kaleme alınan “Captive Anzacs: Australian POWs of the Ottomans during the First World War” başlıklı kitap geçtiğimiz aylarda Cambridge University Press tarafından yayımlandı.

Ariotti’nin araştırması, Cihan Harbi sırasında Osmanlı ordusuna esir düşmüş ancak savaş sonrası dönemin getirdiği keder ve zorluklar arasında unutulup giden ve Avustralya milli hafızasından silinen 198 Anzac askerini konu alıyor. Kitap Anzac askerlerinin esaretleri sırasında fiziksel ve psikolojik olarak yaşadıkları sıkıntıları incelerken, savaş esirleri olarak yarattıkları mirasa da değiniyor.

“Captive Anzacs” aynı zamanda savaş esirlerinin toplumsal algıda nasıl yer bulduğunu ve bunun yanı sıra esir düşen askerlerin, sivil toplum örgütlerinin, Avustralya hükumeti ve ordusunun savaş esirleri konusunda gerek Cihan Harbi süresince ve gerekse savaş sonrası dönemde ne şekilde başa çıktıklarını derinlemesine inceliyor.

Ariotti araştırmasında bahsi geçen 198 Anzac askerinin tecrübelerini aktarmak için birçok farklı kişisel mektup ile birlikte askerlerin tuttukları hatıratlar ve resmi evrakları kullanıyor.

 

captive-anzacs