Screen Shot 2018-07-26 at 18.02.06

YENİ ÇIKAN: “ÇÖLDE SON TÜRK DESTANLARI”

Orgeneral Ali Fuad Erden’in Cihan Harbi, İttihat ve Terakki Cemiyeti ve döneme dair birçok önemli olayı kaleme aldığı hatıraları, Yusuf Turan Günaydın tarafından yayına hazırlandı. 1955-1956 yılları arasında Dünya Gazetesi’nde tefrika olarak yayımlanan hatıralar, Kopernik Kitap tarafından “Çölde Son Türk Destanları: Suriye Hatıraları – II” başlığıyla yayımlandı ve geçtiğimiz günlerde raflardaki yerini aldı.

Kitabın tanıtım bülteninde şu ibarelere yer veriliyor:

“Orgeneral Ali Fuad Erden’in hâtıraları yakın tarihimize ışık tutan hâtırat metinleri arasında en önemlilerindendir. Elinizdeki bu eser, Ali Fuad Paşa’nın kitap olarak basılmış Suriye Hâtıraları’nın ikinci cildidir. 1955 sonlarından 1956 ortalarına kadar Dünya gazetesinde “Çölde Son Türk Destanları” başlığı ile tefrika edilmiş ve daha önce hiç kitaplaştırılmamıştır. Ali Fuad Erden Paşa’nın ilk kez kitaplaşan- bu eseri, Hicaz isyanı, İttihat ve Terakki Cemiyeti, Cemâl Paşa ve kurmay heyeti; velhâsıl yakın tarihimiz üzerinde çalışacak araştırmacılara farklı ve önemli açılımlar sağlayacaktır.

* Osmanlı Genelkurmayı, Şerif Hüseyin’in İngilizlerle olan işbirliğinden haberdar olduğu halde neden son ana kadar müdahale etmedi?

* İngiliz casus Lawrens ve emrindekiler, Medine’ye erzak, insan ve asker taşıyan Hicaz demiryolunu nasıl acımasızca bombaladı?

* Bozulan rayları onarmak için kızgın demire ancak keplerini ellerine sararak dokunabilen Mehmetçik, görev yerleri değiştirilmek istendiğinde neden yalvararak görevde kalmak istedi?

* Fahreddin Paşa, Medine’yi müdafaada nasıl bir azim kararlılık sergiledi?

* Arap ileri gelenlerinden Rafada Paşa, nasıl oldu da sonuna kadar Osmanlıya sadakat gösterdi?

* Bugünlerde adından çokça söz edilen Gazze’de Osmanlı Ordusu, İngilizlerle nasıl büyük bir mücadele verdi?”

colde-son-turk-destanlari