Screen Shot 2018-08-18 at 16.56.04

YENİ ÇIKAN: “ISTANBUL’S GREAT WAR”

Deniz Dölek-Sever tarafından kaleme alınan “Istanbul’s Great War: Public Order, Crime and Punishment in the Ottoman Capital, 1914-1918″ başlıklı kitap geçtiğimiz günlerde  Libra Kitap tarafından yayınlandı.

Kitap genel itibariyle Cihan Harbi’nin Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa’yı derinden sarstığı yıllarda  İmparatorluğun başkenti İstanbul’da sosyo-ekonomik hayatı konu alırken, bunu özellikle İstanbul’daki kamu düzeni, suç ve ceza üzerinden incelemeye çalışıyor.

6 bölümden oluşan kitapta Deniz Dölek-Sever, dört yıl süren Cihan Harbi sırasında başkentte çekilen sıkıntılara bir yandan Müslüman ve gayrimüslimlerin bir yandan da devletin bu sıkıntıları algılayış biçimleri üzerinden inceliyor. Bu şekilde İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin siyasi anlamda Osmanlı İmparatorluğu’na hakim olduğu bir dönemde kamu düzeni, suç ve ceza kavramları üzerinden Cihan Harbi sırasında İmparatorluğun başkenti İstanbul’un sosyo-ekonomik farklı bir bakış açısı sunuyor.

istanbuls_great_war_public_order