14 Ağustos 1914 

August 14, 1914

Goeben ve Breslau’nun Büyükada’ya gelişi ve bu gemilere Yavuz (Goeben) ve Midilli (Breslau) adının verilişi