TARİH TARİH

Tarih Tarih sayfası çeşitli tarihsel konularda yazıların yer aldığı bir internet sayfasıdır. Sayfada oldukça zengin bir tarihî kaynak koleksiyonu okuyuculara açık hale getirilmiştir. Çok sayıda Osmanlıca kaynağa ulaşma fırsatı yarattığı gibi çeşitli makalelere de sayfa üzerinden ulaşılabilmektedir. Sayfada ayrıca birçok eski gazete kaynaklarına erişim mümkündür. Bunların arasında I. Dünya Savaşı sürecinde yayımlanmış olan Servet-i Fünun gazetesinin sayıları da yer almaktadır. Kütüphane kısmında ise Ansiklopediler, sözlükler, Osmanlıca matbu eserler arasında Salnâmeler ve Nevsaller dikkatleri çekmektedir.

Siteye ait internet sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.