ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜNEYDOĞU AVRUPA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GAMER)

Merkez, 2009 yılında Ankara Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Güneydoğu Avrupa coğrafyasında kültürel işbirliği ve ortak kültüre dair akademik bilimsel çalışmaları destekleyen merkez, bölge ülkeleri arasında kültür-sanat, bilim ve ekonomik işbirliğini sağlamlaştırmayı hedeflemektedir. Konu ile ilgili arşiv dokümantasyon merkezi kurmaya özen gösteren merkez, bölge uzmanları yetiştirilmesini ve bilim adamlarının projelerinin desteklenmesini, konu ile ilgili seminerler, konferanslar ve çalıştaylar düzenlenmesini faaliyet kapsamlarından sayar. Merkeze ait Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi adıyla bir dergi yayını bulunmaktadır.

Merkeze ait internet sayfası linki için tıklayınız.