FRANSIZ ANADOLU ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ (IFEA)

Fransa Dışişleri Bakanlığı’na ve CNRS’e (Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi) bağlı olan enstitü Türkiye ve Osmanlı İmparatorluğu toprakları üzerinden beşeri ve sosyal bilimler, ayrıca Antik Dönem bilimleri alanlarında araştırmalara yönelik faaliyetler yürütmektedir. Enstitüye ait dokümantasyon merkezleri, bir kütüphane ve zengin bir harita arşivi bulunmaktadır. Çalışma alanları Arkeoloji Çalışmaları, Bizans ve Selçuklu Çalışmaları, Osmanlı ve Türk Çalışmaları, Güncel Çalışmalar şeklinde dört kısma ayrılmıştır. Araştırma alanları içinde yer alan Osmanlı ve Türk Tarihi Araştırmaları Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşundan sonuna kadar olan dönemi ve Cumhuriyetin ilk yıllarından II. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar olan dönemi kapsamaktadır. Güncel Çalışmalar Araştırma Alanları ise Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminden günümüze farklı disiplinlerin Türkiye üzerine yürüttüğü araştırmaları kapsamaktadır. Bu araştırma alanı, İstanbul Gözlem Merkezi (OUI), Türk Siyaseti Gözlem Merkezi (OVIPOT), Kültür Politikaları Gözlem Merkezi ve Kafkasya Gözlem Merkezi olmak üzere dört gözlem merkezi etrafında gelişmektedir.

Enstitüye ait internet sayfası linki için tıklayınız.