ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE STRATEJİK ANALİZLER MERKEZİ (TÜRKSAM)

Sivil toplum kuruluşu olan merkez, bölgesel ve Türkiye’yi doğrudan ilgilendiren bölge dışı siyasî, ekonomik, sosyo-kültürel, teknolojik, askerî ve dinî gelişmeleri yakından takip etme prensibiyle hareket ederek bu gelişmeler doğrultusunda karar mercilerine yardımcı olabilmeyi ve kamuoyunu bilgilendirmeyi hedeflemektedir. Çalışma alanları oldukça geniş olup Tema Kapsamlı Çalışmalar ve Saha Kapsamlı Çalışmalar şeklinde iki kısma ayrılmıştır. Tema kapsamlı çalışmalar içerisinde yer alan muhtelif konulardan birisi de 1915 Ermeni Göçü temasıdır.

Merkeze ait internet sayfası linki için tıklayınız.