STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ (SAM)

Dışişleri Bakanlığı’na bağlı olan kurum bir düşünce kuruluşu olarak 1995 yılında Türk dış politikasında görev yapan şahıslara ilgili konularda bilimsel ve entelektüel danışmanlık hizmeti sağlama amacıyla kurulmuştur. Merkezin üç ayda bir çıkarılan Perceptions adlı yayınının yanı sıra Vision Papers ve SAM Papers isimli iki yayını daha bulunmaktadır. Yayınlarda yurtiçi ve yurtdışından çeşitli akademisyenlerin çalışmalarına yer verilmektedir. Bu üç yayının tüm sayılarına merkeze ait internet sitesinden ulaşılabilmektedir. Balkan Harbi, Ermeni Meselesi gibi konular da merkezin faaliyet alanları içerisinde zaman zaman yer kaplamaktadır.

Merkeze ait internet sitesi linki için tıklayınız.