HRANT DINK VAKFI

2007 yılında kurulan vakıf diyalog, barış ve empati kültürünü geliştirmeyi hedef almaktadır. Çocuklar ve gençler arası fırsat eşitliğinin sağlanması ve desteklenmesi, kültürel çeşitliliğin desteklenmesi, Türkiye, Ermenistan ve Avrupa toplumları arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesi, milliyetçilikten ve ırkçılıktan arındırılmış tarih çalışmaları, Hrant Dink ile ilgili yazı, belge ve fotoğrafların toplanması amaçlarını güden bir vakıf kimliğindedir.

Vakıfa ait internet sayfası linki için tıklayınız.