KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ BALKAN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KIRKBAL)

Kırklareli Üniversitesi’ne bağlı olan merkez, Türkiye ve Balkan ülkeleri arasındaki sosyal, kültürel, iktisadî ve siyasî ilişkiler üzerine araştırmaları desteklemek, güvenlik ve strateji konularında araştırmalar yürütmek maksadıyla faaliyet göstermektedir. Merkez, Türkiye ve çeşitli Balkan ülkelerinden akademisyenleri bir araya getirme suretiyle ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar yürütme hedefindedir. Merkez bünyesinde konu ile alakalı çeşitli paneller, konferanslar ve çalıştaylar yürütülmektedir.

Merkeze ait internet sayfası linki için tıklayınız.