ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU (USAK)

2004 yılında kurulan kurum, ulusal ve uluslararası olmak üzere siyaset, hukuk, ekonomi, güvenlik ve toplumsal bilimler konularında disiplinlerarası faaliyetler yürütmektedir. Yurtiçi ve yurtdışında yüzü aşkın akademisyen, uzman ve araştırmacı ile çalışmaktadır.

Kurum, Analist, Uluslararası Hukuk & Politika ve Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları adlarında üç ayrı dergiyi yayına hazırlamaktadır. Dergilerin yanı sıra çeşitli konularda çok sayıda kitap yayını da bulunmaktadır.

Kurumun internet sayfası üzerinden yapılacak bir arama ile I. Dünya Savaşı, Osmanlılar, Ermeni Meselesi hakkında yayınlara ulaşılabilmektedir.

Kuruma ait internet sitesi linki için tıklayınız.