ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ (TİTE)

1942 yılında kurulan enstitü, Türk İstiklal Savaşı, Türk İnkılâbı ve Türkiye Cumhuriyet rejiminin dayandığı esaslar üzerine araştırmalarda bulunmak, akademik faaliyetlerde bulunup konferans ve yayınlar düzenlemek, konu ile ilgili belge ve yayınlardan oluşan bir arşiv ve kütüphane oluşturmak hedefindedir. Enstitü kuruluşundan itibaren çok sayıda eserin hazırlanmasına ve yayınlanmasına katkıda bulunmuştur. Enstitüye ait yılda iki kez yayınlanan Atatürk Yolu isimli bir de dergi bulunmaktadır.

Enstitüye ait internet sayfası linki için tıklayınız.