TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI VAKFI

İstanbul’da bulunan vakıf Prof. Dr. Turan Yazgan tarafından kurulmuştur. Türkçenin yaygınlaştırılmasını öncelik kabul eden vakıf, Türk kültürüne ve dünyasına yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunmaktadır. Yurtiçi ve yurtdışında aktif olan vakıf, kongreler kurultaylar düzenlemekte ayrıca Akademik Bakış Dergisi, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi ve Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi gibi yayınlar yapmaktadır.

Vakfa ait internet sayfası linki için tıklayınız.