DONANMA

-Bal, N., “Marmara’da Denizaltı Avı: Sultanhisar ve Stoker’ın Denizaltısı AE-2” (Submarine Hunt in the Marmara: Sultanhisar and Stoker’s Submarine AE-2), Piri Reis Araştırma Merkezi, Istanbul, 2006.

-Baş, E., Kara A.E. and Küçükoğlu, A., “Gazi Hamidiye ve Akın Harekatı” (Warship Hamidiye and its Raid Operation), Piri Reis Araştırma Merkezi, Istanbul, 2006.

-Gömleksiz, E.G., “Mesudiye Zırhlısı” (Warship Mesudiye), Piri Reis Araştırma Merkezi, Istanbul, 2007.

-Gülen, N., “Dünden Bugüne Bahriyemiz” (Our Navy from the Past to the Current Day), Kastaş Yayınları, Istanbul, 1988.

-Güvenç, S., “Osmanlıların Drednot Düşleri: Birinci Dünya Savaşı’na Giden Yolda” (The Ottomans’ Dreadnaught Dreams: On the Road to the First World War), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Istanbul, 2011.

-Hersing, O., “Çanakkale Denizaltı Savaşı” (Çanakkale Submarine War), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Istanbul, 2007 (translated by Erdemoğlu, B. from the German original “U21 rettet die Dardanellen” published in 1932).

-Langensiepen, B. and Güleryüz, A., “The Ottoman Steam Navy”, Conway Maritime Press, London, 1995.

-Miller, G., “Superior Force: The Conspiracy Behind the Escape of Goeben and Breslau”, The University of Hull Press, Brough, 1996.

-Nekrasov, G., “North of Gallipoli: The Black Sea Fleet at War 1914-1917″, Columbia University Press, New York, 1992.

-Öke, M.K. and Mütercimler, E., “Sultan Osman”, E Yayınları, Istanbul, 1991.

-Mütercimler, E., “İmparatorluğun Çöküşüne Denizden Bakış” (A Naval Look at the Collapse of the Empire), Toplumsal Dönüşüm Yayınları, Istanbul, 2003.

-Tunaboylu, İ., “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Yavuz (Goeben) Zırhlısı” (Warship Yavuz (Goeben) from the Ottoman Era to the Republic”, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Istanbul, 2006.

___, “Denizlerde Yenilmediler: Cihan Harbi’nde Alman Bahriyeliler” (Unbeaten on the Seas: German Sailors in the World War), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Istanbul, 2011 (translated by Özbilen, E.B. from the German original “Auf Seen Unbesiegt” published in 1921).

-Official History, “Birinci Dünya Savaşı’nda Türk Harbi – Deniz Harekatı” (Turkish Battles in the First World War – Naval Operations), Genelkurmay Yayınları, Ankara, 1976.