ORDU

-Eldem, E., “Pride and Privilege: A History of Ottoman Orders, Medals and Decorations”, Ottoman Bank Archives and Research Centre, Istanbul, 2004.

-Görgülü, İ., “On Yıllık Harbin Kadrosu 1912-1922” (The Staff of the Ten Year War 1912-1922), Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1993.

-Gülsoy, U., “Osmanlı Gayrimüslimlerinin Askerlik Serüveni” (The Military Service Adventure of Ottoman Non-Muslims), Simurg Yayıncılık, Istanbul, 2000.

-Kalkan, E. and Dalgakıran K., “Son Kahramanlar: 81 Yıl” (Last Heroes: 81 Years), Doğan Kitapçılık, Istanbul, 2004.

-Mutlu, C., “Birinci Dünya Savaşı’nda Amele Taburları” (Labour Battalions in the First World War), IQ Yayıncılık, Istanbul, 2007.

-Nicolle, D., “The Ottoman Army 1914-18”, Osprey Publishing, Botley, 1994.

-Nicolle, D., “Ottoman Infantryman 1914-18”, Osprey Publishing, Botley, 2010.

-Taşkıran, C., “Ana Ben Ölmedim” (Mom, I Haven’t Died), İş Bankası Kültür Yayınları, Istanbul, 2001.

-Official History, “Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi 1908-1920” (History of the Turkish Armed Forces 1908-1920), Genelkurmay Yayınları, Ankara, 1996. 

-Örses, T. and Özçelik, N., “Birinci Dünya Savaşı’nda Türk Askeri Kıyafetleri” (Turkish Military Uniforms in the First World War), Denizler Kitabevi, Istanbul, 2007.

-Özdemir, H., “The Ottoman Army 1914-1918: Disease and Death on the Battlefield”, The University of Utah Press, Salt Lake City, 2008 (orginaly published in Turkish under the title “Salgın Hastalıklardan Ölümler 1914-1918” in 2005).