Gelibolu-Tarihi-Alan-Başkanlığı-kuruldu

GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI KURULDU

Hem medarı iftiharımız hem büyük acımız Çanakkale… I. Dünya Savaşı’nda denizden ve karadan yürütülen muharebelerle Çanakkale Cephesi’nde başarıya imza atan Osmanlı ordusu, aynı zamanda on binlerce evladını kaybetti. Çanakkale, Büyük Savaş’ın en kritik cephesiydi.

Bu şehir, değerli ve önemli bizler için. Adı her geçtiğinde biraz gurur, biraz acı vermesi bundan ötürü. Bu hisleri gelecek kuşaklara anlatabilmek, “Çanakkale ruhu”nu yaşatabilmek için yıllardır pek çok çalışma yapılıyor. Bu çalışmalardan biri de Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın kurulması.

Başkanlık, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’nın tarihî, kültürel, manevi değerlerini korumanın yanı sıra bölgenin doğal dokusunu muhafaza etmeyi de amaç ediniyor. Başkanlığın görev ve yetkileri ise şunlar:

a) Tarihi Alanda yapılacak Çanakkale Savaşları ile 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi etkinliklerini düzenlemek ve bu amaçla kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak
b) Tarihi Alanda restorasyon, konservasyon, rekonstrüksiyon, restitüsyon ve renovasyon yapmak, yaptırmak
c) Tarihi Alanın doğal, tarihi ve kültürel değerlerini, harp tarihi esaslarına uygun ve çevreye uyumlu olarak korumak, geliştirmek ve alanı yönetmek
ç) Tarihi Alanın her tür ve ölçekte planlarını hazırlamak, hazırlatmak ve uygulamak
d) Tarihi Alanda anıtsal ve mekânsal düzenlemeler yapılmasını sağlamak
e) Tarihi Alanın tanıtımına yönelik her türlü görsel ve işitsel eserleri yapmak, yaptırmak ve hizmete sunmak
f) İhtiyaç duyulan altyapı, bina ve diğer yapıları inşa etmek veya ettirmek
g) Tarihi Alan içinde birinci derece arkeolojik sit dışındaki özel mülkiyete konu olan tarım alanlarında, tarım ve hayvancılık konularında, geliştirilmiş tekniklerin uygulanması ve özel ağaçlandırmalar teşvikini sağlamak
h) Tarihi Alan sınırları içinde yer alan gazi köyler halkının kalkındırılmasına yönelik faaliyetleri teşvik etmek
i) Tarihi Alanda bulunan yerleri işletmek ve gerektiğinde işlettirmek.