Screen Shot 2018-05-11 at 10.37.45

KONFERANS ÇAĞRISI: “NO END TO THE WAR: CULTURES OF VIOLENCE AND CARE IN THE AFTERMATH OF THE FIRST WORLD WAR”

Manchester Üniversitesi “The Center for the Cultural History of War” (Savaşın Kültürel Tarihi Merkezi), Manchester Metropolitan Üniversitesi “War, Conflict and Society Research Group” (Savaş, Çatışma ve Toplum Araştırma Grubu) ve Leeds Üniversitesi “Legacies of War Project” (Savaşın Mirası Projesi) tarafından “No End to the War: Cultures of Violence and Care in the Aftermath of the First World War” başlıklı bir konferans düzenleniyor.

Manchester Üniversitesi’nde 24 ve 25 Ocak 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek konferans, Avrupa’nın Birinci Dünya Savaşı’ndan sonraki dönüşümüne odaklanıyor. Cihan Harbi’nin bitişinin yüzüncü yıldönümü nedeniyle konuya olan akademik ilginin arttığı belirtilen çağrıda yalnızca savaş sonrası Avrupa’da ortaya çıkan paramiliter şiddet, sivil kargaşa ve askeri işgaller değil, 1918 sonrası oluşan yeni bir insancıllık kültürünün (humanitarianism) de önemine vurgu yapılıyor.

Yapılan çağrıda makalelerin herhangi bir bölge ya da bir ulus-devlet üzerine olabileceği belirtilirken, özellikle konuya karşılaştırmalı ve uluslarötesi (comperative and transnational) perspektiflerden yaklaşan bildirilerin beklediğinin altı çiziliyor. Bu bağlamda konferansın ana başlıklarının “paramiliterler ve paramiliter şiddeti”, “savaş sonrası askeri işgaller ve işgallerin transferi”, “terhis ve sivilleşme”, “savaş sonrası hapsedilmeler”, “zorunlu yer değiştirmeler” ve “hasta bakıcılık ve ilaçlar” olduğu, ancak konuların bunlarla sınırlı olmadığı belirtiliyor.

Ocak 2019’da gerçekleştirilecek konferans için en fazla 300 kelimeden oluşan özetlerin ve bir sayfalık  CV’lerin 18 Mayıs 2018 tarihine kadar NoEndToWar@gmail.com adresine gönderilmesi gerekiyor.

Konferansa dair detaylı bilgilere The Royal Historical Society internet sayfasındaki bildiriden ulaşabilirsiniz.