Screen Shot 2018-02-27 at 08.27.36

KONFERANS ÇAĞRISI: “SITUATING EMPIRE: THE GREAT WAR AND ITS AFTERMATHS”

Harvard Üniversitesi’nin lisansüstü öğrencilere yönelik düzenlediği “Situating Empire: The Great War and Its Aftermaths” (İmparatorluğu Konumlandırmak: Büyük Savaş ve Neticeleri) başlıklı konferans 15-16 Kasım 2018 tarihlerinde Harvard Üniversitesi Tarih Bölümü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Arşiv çalışmalarını tamamlamış ileri düzey doktora öğrencilerine yönelik olan konferansa toplamda 9 bildiri kabul edilecek. Üçer kişilik panellerle iki gün sürecek olan konferansın ana temalarını emperyal sınırların tesisi, düşünce tarihi, hukuk tarihi gibi konular oluşturuyor.

Bildirilerin en geç 30 Mart 2018 tarihine kadar gönderilmesi gerekiyor.

Konferansa dair detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.