goc-2

ULUSLARARASI “BALKANLAR VE GÖÇ” KONGRESİ

İstanbul Üniversitesi ve Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu işbirliğiyle “Birinci Dünya Savaşının 100. Yılında Balkanlar ve Göç” başlıklı uluslararası bir kongre düzenlenecek. 2-4 Aralık 2015 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek kongre, I. Dünya Savaşı sırasında göçlerin siyasi, askerî, sosyo-kültürel, ekonomik sonuçlarını, devletlere ve toplumlara etkilerini akademik bir platformda ele almayı amaçlıyor.

Katılımcıların ulaşım ve konaklama masraflarının düzenleme komitesi tarafından karşılanacağı kongreye son bildiri gönderme tarihi 1 Eylül 2015 olarak belirlendi. Etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgiye şu adresten ulaşılabilir:
http://avrasya.istanbul.edu.tr/?page_id=12520