AVUSTURYA DEVLET ARŞİVİ

Viyana’da bulunan arşiv, Avusturya Devleti’nin bakanlıkları ve yüksek organları için merkezi bir arşiv işlevi görmenin yanı sıra, Roma İmparatorluğu, Habsburg İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu dönemleri hakkında zengin bir kaynak içeriğine sahiptir. Osmanlı İmparatorluğu tarihi açısından en önemli arşivler arasında sayabileceğimiz arşiv, 15. yüzyılın ilk yarısından 1918 yılına kadar Osmanlı ile ilgili vesikalara sahip olup Osmanlı siyasi, idari, ekonomik ve kültür tarihleri adına büyük bir öneme sahiptir. Osmanlı son dönemi, Balkan Harbi ve I. Dünya Savaşı süreçlerini kapsayan koleksiyonlar Diplomasi ve Dış Siyaset (Diplomatie und Außenpolitik 1848-1918), Dış İşleri Bakanlığı (Ministerium des Außen 1735-1924), Siyasi Arşiv (Politsches Archiv) seksiyonu altında şu bölümlerde yer almaktadır:

 • Türkiye: 1848-1918 tarihlerini kapsar ve toplam 467 cilt ve kartondan oluşur.
 • İstanbul Elçiliği: 1848-1866 yıllarını kapsar ve 49 kartondan oluşur.
 • Elçilik ve Konsolosluk Arşivi (Gesandtschafts und Konsulatarchive): İçeriği şöyledir;
  • Halep (1897-1913) 5 cilt, 4 karton;
  • İskenderiye (1875-1918) 4 cilt, 5 karton;
  • Beyrut (1842-1917) 67 cilt, 5 karton;
  • Bingazi (1885-1915) 2 cilt, 2 karton;
  • Yafa (1821-1917), 5 cilt, 32 karton;
  • Kudüs (1843-1917) 182 fasikül
  • İstanbul (1794-1918) 638 fasikülden oluşur.
 • Gazete Arşivi bölümünün ise 86, 87, 88. kutularında yer almaktadır.

Arşiv kataloglarına internet sayfası üzerinden ulaşılabilmektedir. Sayfada tarama dilleri Almanca, İngilizce, Fransızca ve Felemenkçedir.

Arşive ait internet sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

(Kaynak: Selim ASLANTAŞ, “Avusturya Saray ve Devlet Arşivi’ndeki (Haus-, Hof- Und Staatsarchiv) Türkiye Fonları”, Belleten, 278, Cilt: LXXVII, Sayı: 278 (2013 Nisan), s. 109-118. )