TÜRK KIZILAYI ARŞİVİ

Arşiv 1868’de derneğin kuruluşundan itibaren Türk-Yunan Savaşı, Trablusgarp, Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’na dair çok sayıda belge içermektedir. Derneğin savaş dönemlerinde oynadığı roller, cephe ve cephe gerisindeki faaliyetleri, yurtiçi-yurtdışı ve ilgili kurumlarla ortak yürüttüğü çalışmaları, derneğin sosyal hayata katılımı gibi konularda araştırmacalara zengin bir kaynak birikimi sunmaktadır. Arşivde 1868 yılından Harf İnkılabı’na kadar geçen süreyi kapsayan ve çoğunluğu Osmanlıca ve Fransızca olan yaklaşık 1500 kutu belge, 550 adet defter, Balkan ve Dünya savaşlarındaki Türk ve yabancı esirlere ait yaklaşık 300.000 adet esir kartı bulunmaktadır.

Arşivde bulunan kataloglar şöyledir:

 • Yardım Yazışmaları
 • Hastane Yazışmaları
 • Hasta Raporları
 • Esir mektup ve yazışmaları
 • Esir listeleri
 • Esir Kartları
 • Hesap Defterleri
 • Hastane Yazışma Defterleri
 • Yevmiye Defterleri
 • Ambar Defterleri
 • Protokol Defterleri
 • Karantina Defterleri
 • Muhaberat Defterleri
 • Kızılhaçlarla Yapılan Yazışma Defterleri
 • Haritalar
 • Kartpostallar
 • Fotoğraflar

Arşiv internet üzerinden katalog taraması yapılmasına imkan vermektedir. Ankara’da bulunan arşivde çalışma yapacak olanların ise arşivden yararlanabilmek için başvuru formu ve belge talep formu doldurulup nüfus cüzdan fotokopisi ile Türk Kızılayı Arşiv Yönetimi Bölümü  Türk Kızılayı Caddesi. No:6  Etimesgut – ANKARA adresine gönderilmelidir. Başvuru formu ve belge talep formuna buradan ulaşabilirsiniz.

İnceleme yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler ya da bunların vekilleri, “Türk Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü Arşivi’nde Araştırma Talebinde Bulunanlar İçin Müracaat Formu ve Taahhütname” başlıklı formu doldurarak, bir adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı (yabancılar için pasaport ve kimlik) örneğiyle, vekillerse vekaletname ile birlikte doğrudan Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü Arşivi’ne bizzat ya da posta ile başvuruda bulunmalıdırlar. Vekilleri aracılığıyla araştırma ve inceleme yapmak isteyen Türk veya yabancı uyruklu kişiler önceden müracaat etmelidirler. Genel Müdürlük tarafından işleme konulan başvurular en geç iki iş günü içinde sonuçlandırılır. Genel Müdürlük araştırma ve inceleme taleplerini aynen veya sınırlandırmak suretiyle kabul de edebilir, red de edebilir. Talep edilen belgelerin bir fon oluşturmaya yetecek miktarda olması durumunda araştırmacı, bu belgelerin üçte birini fotokopi veya dijital olarak alabilir. Kalan kısım ise arşivde incelenebilir.

Kızılay arşiv kataloğuna buradan ulaşabilirsiniz.