TBMM ARŞİVİ

Arşivde açıldığı günden itibaren meclisin gerçekleştirdiği yasama, yürütme ve yargı etkinliklerini kapsayan zengin arşiv malzemesi bulunmaktadır. 1908 yılından günümüze kadar meclise ait tüm tutanaklara dair içeriği ile oldukça önemli bir arşivdir. Kütüphanesinde ise I. Dünya Savaşı ile ilgili çok sayıda başvuru eser yer almaktadır.

Sahip olduğu ilgili kataloglar şöyledir:

 • Osmanlı Dönemi Meclis Tutanakları: 17 Aralık 1908 ile 5 Nisan 1920 tarihleri arası Meclis-i Ayan ve Meclisi Mebusan’dan oluşan Osmanlı Meclisleri tutanaklarını içerir.
 • Cumhuriyet Dönemi Meclisleri Genel Kurul Tutanakları: 23 Nisan 1920 tarihli meclis toplantısından günümüze değin TBMM, Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu, Kurucu Meclis, Temsilciler Meclisi, Milli Birlik Komitesi, Milli Güvenlik Konseyi ve Danışma Meclisi’nden meydana gelen Parlamentonun tüm tutanaklarını içerir.
 • Yerli ve Yabancı Dergiler: 1908 yılından günümüze çok sayıda dergi içeriği bulunmaktadır.
 • Yerli ve Yabancı Gazeteler: 1908 yılından günümüze çok sayıda gazete içeriği bulunmaktadır.

Arşiv internet üzerinden katalog taraması yapılmasına imkan vermektedir. İnternet üzerinden meclis tutanakları tarama sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Meclis kütüphanesine ait katalogların taraması için lütfen tıklayınız.

Ankara’da bulunan Meclis arşiv ve kütüphanesinin hizmetlerinden yararlanabilen kullanıcı grupları şöyledir:

 • TBMM Üyeleri,
 • TBMM dışından atanmış Bakanlar,
 • TBMM eski üyeleri,
 • TBMM kadrolu, sözleşmeli ve geçici görevlendirilen personeli,
 • Milletvekili danışmanları,
 • TBMM Koruma Müdürlüğü ve Muhafız ve Tören Tabur Komutanlığı personeli,
 • TBMM içinde hizmet veren diğer kurumların personeli,
 • Parlamento Muhabirleri Derneği’ne üye basın mensupları,
 • Kurum dışı araştırmacılar.

TBMM dışından gelerek bilgi hizmeti talebinde bulunan araştırmacılar, -aranan bilgi kaynaklarının ve istenilen bilgi hizmetinin bir başka kütüphanede bulunamaması durumunda- günlük kısa süreli araştırmalarda Kütüphane Müdürü’nün izniyle; uzun süreli araştırmalarda ise, Kütüphane Müdürü’nün önerisi sonrasında Kütüphane Kurulu’nun izniyle Kütüphane’den yararlanabilmektedirler. Bu kişilerin kütüphaneden yararlanabilme süreleri en çok 30 gündür ve bu süre en fazla bir kez uzatılabilir.

Fotokopi ve mikrofilm hizmetleri TBMM Kütüphanesi’ne ait kaynaklara münhasır olmak üzere bedeli karşılığı verilir. Telif hakları kapsamında bulunan herhangi bir eserin tamamının fotokopisi yapılamaz. Maliyeti dikkate alınarak fotokopi ve diğer baskı ücretleri Kütüphane Kurulu tarafından belirlenir.