BULGARİSTAN ST. ST. CYRIL AND METHODIUS MİLLİ KÜTÜPHANESİ

Osmanlı Türkçesi ve Arapça dillerinde zengin materyal içeriğine sahip olan arşiv, Osmanlı’nın Bulgaristan, Balkanlar, Anadolu ve Arap eyaletlerinin politik, kültürel ve ekonomik tarihine dair oldukça geniş bir kaynak hizmeti sunmaktadır. Ayrıca Osmanlı’nın Doğu ve Batı Avrupa, Rusya, İran ve diğer ülkelerle olan 15-20. yüzyıllar arasını kapsayan ilişkilerine dair zengin bir kaynak koleksiyonuna sahiptir. Arşivde Osmanlı Türkçesi, Arapça ve Farsça dillerinde yazılmış bir milyonu aşkın evrak bulunmaktadır. Arşivin araştırmacılar için İngilizce katalog taraması yapılmasına imkan tanıyan çevrimiçi bir sitesi bulunmaktadır. Ayrıca birçok belgeyi çevrimiçi paylaşıma sunmuştur. Arşivin sahip olduğu Osmanlıca gazeteler kataloğunda Balkan Harbi ve I. Dünya Savaşı süreçlerinde yayımlanmış olan şu dergiler konu ile ilgili araştırmacıların dikkatine sunulmuştur:

Uhuvvet (1904-1906), Türk Sedası (1913-1920), Tunca (1915-1923), Rumeli (1906), Türk Sözü (1920-1921), Resimli Balkan (1916-1918), Balkan (1906).

Arşive ait internet sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.