İNGİLTERE MİLLİ ARŞİVLERİ

İngiltere Ulusal Arşivi (The National Archives), Londra’da, Kew Garden’da bulunmaktadır. Hizmet kalitesi ve işleyiş bakımından dünyanın önde gelen arşivlerinden olan kurum, elindeki çoğu kaynağı tasnif etmiştir. Arşiv, dünyanın birçok kütüphane ve veri tabanlarına ulaşım sahibi olması açısından da oldukça değerlidir. Arşivde Osmanlı dönemine ait çok sayıda kaynak bulunmaktadır. 1500’lü yıllardan itibaren tarihlenen bu kaynaklar, konu itibariyle dinî, ekonomik ve siyasî kaynaklar başta olmak üzere çeşitli alanlarda bilgiler içermektedir. I. Dünya Savaşı özelinde ise Askerî Hizmet Evrakları (1914-1920), Kabine Evrakları (1915-1981) ve Britanya Askerî Birliği Savaş Jurnalleri (1914-1922) dokümanlarına internet sitesinden ulaşılabilmekte; ayrıca arşivde Savaş Kabinesi Evrakları (1916-1919), Savaş Ofisi İstihbarat Kayıtları ve konu ile ilgili çok sayıda çeşitli kaynağa ulaşmak mümkündür. Arşiv, aynı zamanda dijital ortama aktardığı resmi belgeler, harita ve fotoğraf kaynakları bakımından da dikkate değerdir.

Arşive ait internet sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.