NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğün ilk kuruluşu Osmanlı zamanında 1884 yılında Dahiliye Nezareti’ne bağlı “Nüfus-ı Umumiyye Müdiriyeti” adıyla gerçekleşmiştir. 1912 yılında “Nüfus Müdiriyeti” adıyla yeniden düzenlenmiştir. Bugünkü adını ise 1974 yılında edinmiştir. Nüfus işlerini yapmak, yönetmek, nüfus istatistiklerini toplayıp değerlendirmek ve nüfus yazımı yapmak müdürlüğün görevleri arasında olduğundan soyağacı araştırmaları için büyük bir öneme sahiptir.

1905 tarihinden itibaren kaydı tutulmuş aile şecerelerine ulaşabilme imkanı sağlayan kurum Cumhuriyet döneminde kaldırılan aile, soy, hanedan isim ve sıfatları da dahil olmak üzere 1905 yılından itibaren mahalli memurlar tarafından kaydı tutulmuş mahalli nüfus defterleri ve çeşitli kayıtları içerir.

Kurum Ankara’da yer almaktadır fakat katalog taraması yapmayı mümkün kılacak bir internet sitesi bulunmadığı gibi arşiv araştırmacılara kapalıdır.