EMEKLİ SANDIĞI ARŞİVİ

Arşiv, kurumlar tarihi ve biyografi çalışmaları için çok büyük öneme sahiptir.

Arşiv içeriği şöyledir:

  • Sicill-i Ahvâl Defterleri: 1879-1908 tarihleri arasında görev yapmış memurların özel bilgileriyle, terfi ve tayin bilgilerini içeren defterlerdir. (Benzer içerikli fakat sadece 1880-1914 tarihleri arasında emekli olmuş mülkiye memurlarına ait kayıtlar olan Tekâüd defterleri ise Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde yer alır.)
  • Emekli Sandığı Sicil Dosyaları: 1914-1927 tarihleri arasında devletin sivil ya da askerî kademelerinde görev yapmış şahıslara ait özel dosyalardır. Her bir şahsın görevleri boyunca gerçekleşen terfileri, aldıkları maaşların bilgisi, son görev yerleri, doğum ve ölüm bilgileri ve aile yakınlarına dair bilgiler dosyalarda yer almaktadır. Hakkında araştırma yapmak istediğiniz şahsa ait sicil dosyalarını iki kısma ayrılmış fihrist dosyalarında bulabilirsiniz.
  1. Mülkiye Defterleri: Sivil memurlara ait dosya numaralarını içerir.
  2. Fihrist Defteri: Rütbeli askerlere ait dosya numaralarının bulunduğu defterdir.
  • Henüz tasnifi yapılmamış Balkan Harbi askerlerinden şehit ve gazilerin isimlerinin yer aldığı iki ciltlik defter daha arşiv bünyesindedir.

Ankara’da bulunan arşivin katalog taramasına imkan verecek bir internet sitesi maalesef bulunmamaktadır.

Arşivde araştırma yapmak isteyenler “Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Koordinasyon ve Arşiv Daire Başkanlığı”na hitaben araştırmayı şahsı ya da hangi kurum adına yürütmek istediğini, hangi dosyalar üzerinden inceleme yapmak istediğini, adres ve telefon bilgilerini içeren bir dilekçe ile kuruma başvurmalıdırlar. Başvurular ilgili komisyonun toplantılarında değerlendirilmeye sunulur, daha sonra başvurunun kabul edilip edilmediğini bildirilir. Komisyonun toplanma süreleri değiştiğinden başvuru sonucu 15 günde de alınabilir, 30 gün sonra da. Bu yüzden başvuruları önceden yapmak faydalı olacaktır.